دانلود کتاب راهنمای آموزش زیست شناسی Teaching Secondary Biology

دانلود کتاب راهنمای آموزش زیست شناسی Teaching Secondary Biology

دانلود کتاب راهنمای آموزش زیست شناسی Teaching Secondary Biology

 

راهنمای علمی برای آموزش زیست شناسی به 16-11 ساله ها برای معلمان و کسانی که در آموزشگاه های علمی تدریس میکنند . این کتاب تمامی بخش های زیست شناسی را تحت پوشش قرار میدهد . زیست شناسی علم شناخت حیات است( این لغت از کلمه یونانی بیاس به معنی زندگی و لوگاس یعنی دلیل منطقی تشکیل شده است). زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود. زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند.
در مقیاس ذره ای و مولکولی، زندگی مورد بررسی زیست شناسی مولکولی، زیست شیمی و علم وراثت مولکولی است. در مقیاس سلولی، مورد مطالعه زیست شناسی سلولی و در مقیاس های چند سلولی، مورد نظر فیزیولوژی، کالبد شناسی و بافت شناسی است. زیست شناسی رشدی حیات را در مقیاس رشد و نمو اندام یک موجود مورد مطالعه قرار می دهد. این کتاب با فرمت PDF و در 288 صفحه به زبان انگلیسی آماده شده است ، برای دانلود به ادامه مطلب بروید .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید