مهندسی نرم افزار با الگوی شی گرایی UML

مهندسی نرم افزار با الگوی شی گرایی UML

مهندسی نرم افزار با الگوی شی گرایی UML ,A UML Pattern Language

 

زبان مدل سازی یکنواخت ( Unified Modeling Language ) یا UML زبان مدلسازی است که به منظور تحلیل و طراحی سیستم های شی گرا به کار می‌ رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت؛ به طوریکه تنها پس از یک سال، توسط گروه Object Management Group، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML توانایی ها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ در تولید نرم‌افزار استفاده گردد. فرهنگ واژگان و قواعد زبانی مثل UML به شما می گویند که چگونه یک مدل را بسازید و یا چگونه یک مدل را بخوانید. اما به شما نمی گویند که در چه زمانی، چه مدلی را ایجاد کنید. یعنی UML فقط یک زبان نمادگذاری (Notation) است نه یک متدولوژی.
هرچند UML یک زبان مدلسازی است اما چیزی فراتر از چند نماد گرافیکی است. به طوریکه در ورای این نمادها، یک معناشناسی قوی وجود دارد، به طوریکه یک تولیدکننده می‌تواند مدلهایی تولید کند که تولید‌کننده های دیگر و یا حتی یک ماشین آن را بخواند و بفهمد. بنابراین یکی دیگر از نقش های مهم UML “تسهیل ارتباط” بین اعضای پروژه و یا بین تولیدکنندگان مختلف می باشد.

بهترین و کامل ترین منبع برای برنامه نویسی شی گرا UML همراه با  مثال های جامع و قابل درک و اجرا

 • مقدمه ای بر مفهوم UML و اصول شی گرائی

 • یادگیری متد object- oriented برنامه نویسی شی گرا و visual modeling (مدلسازی بصری)

 • بررسی انواع نمادهای گرافیکی

 • نگاهی به انواع نمودارهایUML Diagrams) UML)

 • نمودارهای UML

 • نمودار use case

 • نمودار sequence (توالی)

 • نمودار collaboration (همکاری)

 • نمودار class (کلاس)

 • نمودار state transition (در حالت)

 • نمودار component

 • نمودار Deployment

 • توسعه نرم افزار با استفاده رز مدلسازی بصری (visual modeling)Encapsulation

 • (پنهان سازی)

 • وراثت (Inheritance)

 • چند ریختی (Polymorphism) Elagboration

 • (مهارت)Construction

 • (ساختار)Transtion

 • (انتقال)Framework

 • packageName(بسته بندی)

/ 0 نظر / 16 بازدید