بازی Farm Mania: Hot Vacation

بازیFarm Mania: Hot Vacation

بازی Farm Mania: Hot Vacation

در  بازی زیبای کلیکی Farm Mania  شما می توانید یک کشاورز باشید مزرعه شخصی داشته باشید و در ان کشاورزی کنید  دامداری کنید و لذت ببرید.شما حیوانات اهلی خود را دارید از جمله بز، سگ،گاو و..

این بازی بشکل رقابتی نیز می باشد  شما به کشور های مختلف سفر می کنید و با ان کشاورزان رقابت خواهید نمود. کاری کنید که مزرعه شما بهترین باشد.تا بیشترین امتیاز را داشته باشید.شما می توانید ساده و یا حرفه ای بازی کنید.

حداقل سیستم مورد نیاز

 

Windows XP/Vista/7
Processor: 1.2 GHz
512 MB RAM
Graphics Card 64 MB
217 MB Disk Space
/ 0 نظر / 3 بازدید