بازی زیبا و جذابalex gordon

بازی زیبا و جذابalex gordon

alex gordon گربه ای در حال انجام ماموریت است!به گربه افسانه ما کمک کنید تا با5بازی مهیج و وخیره کننده به جمع آوری سکه بپردازدو درجستجو وتلاش او را در نجات خواهرش ازدست میمون حیله گر کمک نمایید.alexبرای آزادی خواهرش مراحل نفسگیری درپیداکردن تکه های باستان باید پشت سر بگذارد لحظات خوب و مهیجی رو با بازی کردن این بازی خواهید داشت.این بازی از50مرحله و15نوع جایزه 5نوع بازی مهیج بهره میگیرد

ویژگیها:

1.پنجاه مرحله

2.پانزده نوع جایزه

3.پنج نوع بازی مهیج

 

/ 0 نظر / 46 بازدید