انیمیشن در اطراف عیسی مسیح At Jesus’ Side

انیمیشن در اطراف عیسی مسیح At Jesus’ Side

انیمیشن در اطراف عیسی مسیح At Jesus’ Side

در این انیمیشن مهربانی و خوش برخودری حضرت با حیوانات را نشان میدهد و اینکه چطور حیوانات از آن حضرت مراقبت می کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید