5 بازی منتخب و زیبای جاوا برای انواع گوشی های سامسونگ

5 بازی منتخب و زیبای جاوا برای انواع گوشی های سامسونگ

5 بازی منتخب و زیبای جاوا برای انواع گوشی های سامسونگ

 

این بار مجموعه ای از 5 بازی و زیبای جاوا برای گوشی های سامسونگ از طرف تیم سافتکفراهم شده است . این بازی ها قابل نصب بر روی تمامی گوشی های S7220 Ultra b, S7350 Ultra s, C6112, S7330 Soul, D780, M3510 Beat, C3050 Stratus, C6112, B7330 Omnia, F480, B3410, B5310 Corby, S8000 Jet, S3100, S5150 Diva, S3600, M3310, T469 Gravity 2, M7603 Beat DJ, B7620 Armani, F480i, B3210 Corby, W880 AMOLED, S5560 Marvel, S5230W Star, S3650 Corby, S7350 Ultra s, D780, C5130, U600, U700, U800 Soul b, S5600 Preston, S5233T, M8910 Pixon12, M3710 Corby, C3510 Genoa, I8520 Beam, S8500 Wave, B5702, S3500, S5200, L700, U900 Soul, i637 Jack, M5650 Lindy, B7300 Omnia, S7070 Diva, B7320 Omnia, B7610 Omnia, i900 Omnia, S5620 Monte, Compatible With All Samsung Java Enable Phones i8510 INNOV8, D980, S3310, S5350 Shark, S5550 Shark 2, D880 Duos, M8800 Pixon, C5212, B3410W Ch@t, S8300 Ultra, B3310, B5722, S3650W Corby,  می باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید